ÀREA GESTORIA ADMINISTRATIVA

Serveis
Transmissions de vehicles
Canvis de domicili de vehicles
Duplicats de permisos de conduir i de circulació
Baixes de vehicles
Targetes de transport
Actuacions en Registre de la Propietat i Mercantil
Actuacions davant altres Registres (RASIC, REIC, Centres Sanitaris, etc)
Actuacions relatives a la presentació i legalització de documents en general
Recursos en general
CA