ÀREA FISCAL

 • Assessorament i gestió d'impostos per a PIMES, autònoms i particulars.
 • Declaracions de Renda.
 • Declaració d'impostos de successions
 • Representació i Recursos davant Hisenda.
 • Declaració d'impostos de Societats
 • Declaracions d'IVA
 • Obligacions tributàries de grans empreses
 • Inspeccions tributàries

ÀREA LABORAL

 • Altes d'empresa i treballadors
 • Contractacions
 • Nòmines
 • Cotització Seguretat Social
 • Inspeccions laborals
 • Estrangeria
 • Estudis i tramitació: prestacions jubilació contributives i no contributives, prestacions de supervivència,
 • Prestacions incapacitat temporal i permanent, prestacions paro

ÀREA MERCANTIL I COMPTABLE

 • Constitució de societats
 • Preparació i confecció dels comptes anuals
 • Informes i assessorament mercantil
 • Actualització de l'empresa davant els registres mercantils
 • Comptabilitats per a PIMES i autònoms
 • Reconstruccions comptables
 • Estudis i informes financers
 • PAE
CA