SERVEIS
Serveis d'Arquitectura
Cèdules d'habitabilitat
Certificats energètics
ITE Informes Tècnics d'edifici
Projectes de reforma i rehabilitació
Peritatges, informes, dictàmens i valoracions
Assessoria tècnica
Gestió de projectes
Enginyeria
Projectes d'activitat
Llicències municipals d'apertura
Registres Industrials Projectes elèctrics
Instal·lacions Baixa Tensió
Projectes Instal·lacions tèrmiques
Projectes gasos combustibles
PROJECTES

Modificación Normativa Autónomo 2023

Durante el mes de agosto se ha aprobado una nueva normativa sobre la cotización de autónomos (RD 13/2022, de 26 de julio). Con esta nueva normativa, los trabajadores autónomos cotizarán en función de su rendimiento neto y, una vez fijado éste, se aplica una tabla en la que aparecen las bases de cotización.
Noticia declaración renta para los clientes de Lefitec

Declaración de Renta 2021

Próximamente se inicia el plazo para la presentación de la declaración de renta correspondiente al ejercicio 2020. Como cada año, desde LEFITEC les proporcionamos el servicio de revisión y confección de la misma...
  • 1
  • 2
els nostres tècnics
Serveis d'Arquitectura:
Nuria Sánchez López
Col·legiada 1506

. Diplomada en Arquitectura Tècnica por la UPC en 2006. Especialitat Interiorisme
. Grau en desenvolupament i aplicació de projectes de construcció
. Postgrau Construction Management
. Tècnic Acreditat per la realització de plans d'Autoprotecció.
. Al llarg de la meva carrera professional he treballat com assalariada a diferents empreses de l'àmbit de la construcció i l'Arquitectura com una Empresa Constructora especialitzada en obres de rehabilitació fent de cap d'obra, a una empresa Patrimonial gestionant obres de rehabilitació i el manteniment i a Port Aventura com a Tècnica al Departament d'Obra Civil i Edificació.
A l'any 2010, inicio la meva carrera com a professional liberal íntegrament, inicialment creant el despatx d'enginyeria i
Arquitectura S2Projectes i finalment amb Lefitec Projectes. Les meves especialitats professionals són la rehabilitació, les activitats i la gestió integral de projectes. 
Enginyeria
Ivan Muñoz Cavero
Col·legiat 1510

. Diplomat en Arquitectura Tècnica per la UPC l'any 2006. Especialitat Seguretat i Salut
. Grau en desenvolupament i aplicació de projectes de construcció
. Tècnic Superior en Riscos laborals, especialitat Seguretat en el treball
. Màster en PRL: Especialitat en Ergonomia i Psicosociologia
. Al llarg de la meva carrera professional, he treballat com assalariat en diferents empreses de l'àmbit de la construcció i l'Arquitectura, com un Despatx d'Arquitectura especialitzat en taxacions, a una empresa de l'àmbit de la climatització realitzant càlculs tèrmics, i diferents empreses constructores com a Cap d'Obra.
A l'any 2007 vaig crear el meu propi despatx Tècnic especialitzat en la Direcció d'Execució i Coordinació de Seguretat i Salut, fins que a l'any 2016 vam crear Lefitec Projectes.
Les meves especialitats són la Coordinació de Seguretat i Salut i la Direcció d'Execució d'Obra.
CA