SERVEIS
Serveis d'Arquitectura
Cèdules d'habitabilitat
Certificats energètics
ITE Informes Tècnics d'edifici
Projectes de reforma i rehabilitació
Peritatges, informes, dictàmens i valoracions
Assessoria tècnica
Gestió de projectes
Enginyeria
Projectes d'activitat
Llicències municipals d'apertura
Registres Industrials Projectes elèctrics
Instal·lacions Baixa Tensió
Projectes Instal·lacions tèrmiques
Projectes gasos combustibles
PROJECTES
  • 1
  • 2
els nostres tècnics
Serveis d'Arquitectura:
Nuria Sánchez López
Col·legiada 1506

. Diplomada en Arquitectura Tècnica por la UPC en 2006. Especialitat Interiorisme
. Grau en desenvolupament i aplicació de projectes de construcció
. Postgrau Construction Management
. Tècnic Acreditat per la realització de plans d'Autoprotecció.
. Al llarg de la meva carrera professional he treballat com assalariada a diferents empreses de l'àmbit de la construcció i l'Arquitectura com una Empresa Constructora especialitzada en obres de rehabilitació fent de cap d'obra, a una empresa Patrimonial gestionant obres de rehabilitació i el manteniment i a Port Aventura com a Tècnica al Departament d'Obra Civil i Edificació.
A l'any 2010, inicio la meva carrera com a professional liberal íntegrament, inicialment creant el despatx d'enginyeria i
Arquitectura S2Projectes i finalment amb Lefitec Projectes. Les meves especialitats professionals són la rehabilitació, les activitats i la gestió integral de projectes. 
Enginyeria
Ivan Muñoz Cavero
Col·legiat 1510

. Diplomat en Arquitectura Tècnica per la UPC l'any 2006. Especialitat Seguretat i Salut
. Grau en desenvolupament i aplicació de projectes de construcció
. Tècnic Superior en Riscos laborals, especialitat Seguretat en el treball
. Màster en PRL: Especialitat en Ergonomia i Psicosociologia
. Al llarg de la meva carrera professional, he treballat com assalariat en diferents empreses de l'àmbit de la construcció i l'Arquitectura, com un Despatx d'Arquitectura especialitzat en taxacions, a una empresa de l'àmbit de la climatització realitzant càlculs tèrmics, i diferents empreses constructores com a Cap d'Obra.
A l'any 2007 vaig crear el meu propi despatx Tècnic especialitzat en la Direcció d'Execució i Coordinació de Seguretat i Salut, fins que a l'any 2016 vam crear Lefitec Projectes.
Les meves especialitats són la Coordinació de Seguretat i Salut i la Direcció d'Execució d'Obra.
CA